Publicaties

Naam
N2017-12-28.pdf

Nr. 9 - 28/12/2017

 • Marktoverzicht.
 • Indicatieve prijsnoteringen.
 • Meststoffenoverleg FAVV.
 • Algemene Vergadering - Verkiezing nieuw bestuur.
 • Vegaplan certificatie voor 31/12/2018 : terugbetaling malus.
 • Bemonsteringsplan 2018.
 • Validatie G-038 - Bonus op jaarlijkse bijdrage FAVV.
 • Fegra vzw op de rails.
 • Nieuw Vlaams actieplan voor duurzaam pesticidengebruik.
 • Controle mestbank op correct gebruik kunstmest.
 • Nieuwjaarsreceptie Brusselse Handelsbeurscommissie.
N2017-11-15.pdf

Nr. 8 - 15/11/2017

 • Marktoverzicht.
 • Nieuwe contracten Zwarte-Zee landen.
 • Raadgevend comité FAVV.
 • G-038 versie 3.
 • Loontriage.
 • Aankoop Gasthuisstraat 29 - FEGRA.
 • Graanhandel bezorgd uitblijven glyfosaat erkenning.
 • VODKA-actie kunstmestgebruik bij groenten.
 • Resultaten waterkwaliteit.
 • Nieuwjaarsreceptie.
 • 57ste Europese Warenbeurs te Brussel.
 • Te koop : Mercedes vrachtwagen met blaasaanhanger. 

 

N2017-10-04.pdf

Nr.7 - 04/10/2017

 • Marktoverzicht
 • Maïsdroogkosten
 • Evaluatie Belgische oogst
 • Mycotoxineniveau oogst 2017
 • Vegaplan certificatie
 • Controle kunstmest
 • Loontriage
 • Kwaliteit Franse tarwe
 • Gevolgen klimaatopwarming
 • 57ste Europese Warenbeurs
N2017-08-17.pdf

 

Nr. 6 - 17/08/2017

 • Marktoverzicht
 • Noteringen
 • Collectief bemonsteringsplan Granen oogst 2017
 • Kwalitatief hoogstaande oogst Frankrijk
 • Spanje, één derde terugval van de graanproductie
 • Landbouwvooruitzichten 2017-2026 OESO en FAO
 • Ovocom bereikt akkoord met het Franse CSA/GTP
 • Proefveldbezoek Soja
 • EU marktmonitor granen
 • Graanvoorraad zal voor het eerst sinds lang slinken
 • Fipronil crisis
 • Europese sojaverklaring
 • Uitnodiging BioWanze
N2017-07-03_pub.pdf

Nr. 5 - 03/07/2017

 • In memoriam Johan De Roo
 • Aanwerving nieuwe secretaris generaal
 • 80% Vegaplan-certificatie ontvangen volume granen van primaire producenten
 • Marktsituatie
 • Algemene vergadering Synagra
 • Loontriage
 • Europese Commissie viseert cadmium in fosfaatmeststof
 • UGent screent Vlaamse melkveebedrijven op mycotoxines
 • Omzendbrief inzake gebruik van insecticiden in bedrijven die planten en plantaardige producenten opslaan en verwerken
N2017-05-12_pub InfratecNova.pdf

Nr 4. - 12/05/2017

 • Marktsituatie.
 • Ontvangstvoorwaarden.
 • Loontriage.
 • De Funds houden voor tarwe het meest dalende niveau aan sedert 15 jaar.
 • Gebruik glyfosaat verboden voor particulieren.
 • Cargill investeert in Antwerpse gerst- en moutopslag.
 • Vlaamse boeren schrappen fors in hun areaal granen.
 • Gedelokaliseerde Beurs te Gent.
 • Vegaplan.
N2017-03-30_pub.pdf

Nr. 3 - 30/03/2017

 • Marktsituatie.
 • Grote graanstocks buiten de EU drukken de prijs.
 • Kwaliteitsovereenkomst.
 • Phytofar.
 • Reorganisatie van de Provinciale Controle-Eenheden FAVV.
 • Toetreding Vegaplan - Raadpleging databank.
 • Nieuw wettelijk kader voor bestrijding voedselfraude.
 • GGO's.
N2017-02-27.pdf

 

Nr. 2 - 27/02/2017

 • Marktsituatie.
 • ODA : Een stijgende tendens op de graanmarkten ?
 • Aankopen landbouw.
 • Bemonsteringsplan 2017.
 • Vegaplan.
 • Representatieve staalname.
 • Waarschuwingssysteem voor graanhaantje.
 • Lidstaten opnieuw niet akkoord over GGO-vergunningen.
 • Gele en zwarte roest bedreigen de Europese graanvelden.
 • Internationale graanhandel beleeft lastige tijden.
 • Viering Beurs van Kortrijk.
N2017-01-23.pdf

Nr. 1 - 23/01/2017

 • Dienstverlening.
 • Marktsituatie.
 • Bemonsteringsplan 2017.
 • Kwaliteitsborging OVOCOM voldoet aan NZO-vereisten.
 • Vegaplan.
 • Monitoring Aflatoxine B1 in maïs.
 • Wisselkoers EUR/USD.
 • Beurs van Kortrijk 20/02/2017 : Rappel.
N2016-12-13.pdf

 

Nr. 10 - 14/12/2016

 • Marktsituatie.
 • Belgische uitzaai oogst 2017.
 • Rusland: uitvoerpotentieel granen van 45 Mt.
 • Graanbalansen France Agrimer.
 • Bemonsteringsplan 2017.
 • Vegaplan certificatie oogst 2017.
 • Monitoring aflatoxine B1 maïs.
 • Stijgende Meststoffenmarkt.
 • Suikerprijs.
 • Halvering gebruik biobrandstoffen?
 • Gewasbescherming: electronische applicatie ontwikkeld door Inagro.
 • Beurs van Kortrijk.
 • Nieuwjaarsreceptie Brusselse Handelsbeurs.
N2016-11-04.pdf

Nr. 9 - 04/11/2016

 • Marktsituatie
 • Personeel
 • Bemonstering en meldingsplicht
 • Communicatie FAVV
 • Leveringsvoorwaarden granen
 • Maïsontvangst
 • Loontriage
 • Agrarisch vastgoed
 • Agri Monitor van ABN Amro
N2016-09-21.pdf

Nr. 8 - 21/09/2016

 • Na 42 jaar Synagra gaat Myriam Marchand op pensioen.
 • Personeelsbezetting.
 • Marktbericht.
 • Mycotoxines: ZEA en DON problematiek.
 • Evaluatie Belgische oogst 2016.
 • Respecteren ontvangstnormen landbouw.
 • Tarweprijs op Amerikaanse graanbeurs laagste in 10 jaar.
 • CME Tarwe contract succesvol van start gegaan.
 • Fusie in de Meststoffenmarkt.
 • Lage prijzen van katoen doet boeren switchen naar tarwe.
 • GMO tarwe duikt weer op in de VS.
 • In 2017 start overheidscontrole op toepassing van IPM.
 • Overheidsopdracht: opslag van granen aangekocht door de Vlaamse Overheid.
N2016-08-01.pdf

Nr. 7 - 01/08/2016

 • Marktbericht.
 • Collectief bemonsteringsplan granen Synagra.
 • Aanpassing ontvangstnormen voor wintergerst en monstername.
 • Problemen met mycotoxines in granen kondigen zich aan.
 • Nederlandse tarweoogst.
 • Frankrijk schiet de uitgeregende graanboeren te hulp.
 • Loontriage.
 • Alco Bio Fuel neemt Abengoa Rotterdam over.
 • EU-Parlement vraagt meer controle op voedselveiligheid.
 • Commissie verlengt vergunning Glyfosaat met 18 maanden.
 • Detachering transporteurs.
 • Ovocom publiceert specifieke module om te voldoen aan eisen Nederlandse zuivelondernemingen.
 • Europese Commissie prijst Belgische samenwerking tussen overheid en diervoederindustrie.
 • Biociden: registratieplicht 1 december 2016 - Termijn verlengd.

 

N2016-06-29.pdf

Nr. 6 - 29/06/2016

 • Markttoestand.
 • Waarschuwingssysteem mycotoxines in granen.
 • Algemene vergadering Synagra 08/06/16.
 • Buitengewone algemene vergadering Synagra 08/06/16.
 • Activiteitenrapport 2015.
 • Graanareaal in Vlaanderen stabiel.
 • Piperonyl-butoxide.
 • Loontriage.

 

N2016-06-02.pdf

Nr. 5 - 02/06/2016

 • Ontvangstvoorwaarden oogst 2016.

 

Page 1 of 3 (45 items)Prev[1]23Next