logo

Welkom! op de vernieuwde website van Synagra, de beroepsvereniging van de handelaars in graangewassen en andere landbouwproducten.

In ons streven naar een optimale communicatie met onze leden, de overheid en andere operatoren uit de landbouwsector is het Internet een onmisbaar instrument om onze doelstellingen te bereiken.

Met de aanpassing van de website sinds 30/11/2010 willen wij aan onze leden maar ook aan de andere actoren actuele en kwalitatieve informatie bieden over het reilen en zeilen binnen onze sector. De uitbreiding van ons aanbod moet U nog meer ondersteuning geven in uw activiteiten. Een transparant prijzensysteem zorgt voor een dagelijkse update van de prijstendens van de Belgische granen en de evolutie is te volgen op de prijsgrafieken. Ook Europese informatie en de marktberichten kunnen u hierbij helpen. Ook het kwaliteitsbeheer werd in het bestaande patroon aangepast. De rubriek non-food en duurzaamheid zal steeds nadrukkelijker aanwezig zijn.

Indien u wenst te reageren op de activiteiten van Synagra of meer specifiek betreffende onze website kan u mailen naar info synagra be.


 

SYNAGRA STAAT REEDS 85 JAAR TEN DIENSTE VAN DE GRAANHANDEL