Publicaties

Naam
N2018-08-23

Nr 4 - 23/08/2018

 •  Marktsituatie
 • Noteringen
 • Bezit van Niet-Verkoopbare GewasbeschermingsMiddelen (en toevoeginsstoffen) (NVGM)
 • Chloorpyrifos-methyl : nieuwe MRL vanaf december 2018 - Erratum
 • OVOCOM Masterclass : wetgeving en FCA - Overzicht belangrijkste wijzigingen 2017-2018
 • VLM : Controle kunstmest gebruik
 • Speciale Beurs : op 26/09/2018
 • Newsletter en Info Flash onder een elektronish formaat
 • Te koop : DAF CF85 Sluiskipper 430 PK
 • Fontaine Silo
 • Fegra : de nieuwe federatie van de graansector - Officiële inhuldiging - 26/09/2018
N2018-06-27.pdf

Nr. 3 - 27/06/2018

 • Marksituatie
 • Ontvangstvoorwaarden 2018
 • Vegaplan certificatie
 • Algemene Vergadering Synagra
 • Mycotoxines - Samenwerking
 • General Data Privacy Reglementation
 • FCA BC-01 : Algemene voorwaarden
 • Overleg FAVV/FOD Volksgezondheid/Sectoren - Aanwezigheid insecten in granen
 • Drones bestuderen kwaliteit van nieuwe graanvariëteiten
 • Chloorpyrifos-methyl : nieuwe MRL vanaf december 2018
 • Fegra - Officiële inhuldiging op 26.09.18 : Save the date !
N2018-03-21_pub.pdf

Nr. 2 - 21/03/2018

 • Marktoverzicht
 • Graanexport Rusland : + 33 % tegen 2030
 • Collectief bemonsteringsplan granen 2018
 • Autocontrolegids G-038 - Opleiding
 • Zin of onzin van een gevalideerd autocontrolesysteem ?
 • Wijziging van FCA document BC-01 : Algemene bepalingen
 • DG Agri studie : Capaciteit en infrastructuur voor opslag van granen en olie- en eiwithoudende zaden in de EU
 • Bemonstering - Planning opleiding Ovocom
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
 • SWOT Analyse Akkerbouw
 • Waals strategisch plan voor de graankolom
 • Save the date : Gedelokaliseerde Beurs
N2018-02-12_pub.pdf

Nr. 1 - 12/02/2018

 • Marktoverzicht.
 • Malus niet-gecertificeerd graan is omkeerbaar in 2018.
 • Verkopen graan aan boer op basis indicatieve prijs Synagra.
 • Synagra - Nieuwe voorzitters en ondervoorzitters.
 • EWS Mycotoxines - Maïsoogst 2017.
 • Bemonsteringsplan 2018 - Inventarissen afgesloten.
 • Autocontrolegids "Handel in granen en agrotoelevering" - G-038.
 • 1ste generatie biobrandstoffen : behoud van 7% drempel.
 • Strenger mestbeleid doet boeren meer kunstmest kopen.
 • 7 januari 2018 - Intrestvoet van toepassing in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Brood, een goed verhaal.
 • Vijf vleesspecialisten nemen familiebedrijf Derwa over.
 • Brussels Ambassadors Night : Award voor de organisatie van de 57ste Europese Warenbeurs.
 • Vergadering groepering Limburg - Antwerpen - Arr. Leuven.
N2017-12-28.pdf

Nr. 9 - 28/12/2017

 • Marktoverzicht.
 • Indicatieve prijsnoteringen.
 • Meststoffenoverleg FAVV.
 • Algemene Vergadering - Verkiezing nieuw bestuur.
 • Vegaplan certificatie voor 31/12/2018 : terugbetaling malus.
 • Bemonsteringsplan 2018.
 • Validatie G-038 - Bonus op jaarlijkse bijdrage FAVV.
 • Fegra vzw op de rails.
 • Nieuw Vlaams actieplan voor duurzaam pesticidengebruik.
 • Controle mestbank op correct gebruik kunstmest.
 • Nieuwjaarsreceptie Brusselse Handelsbeurscommissie.
N2017-11-15.pdf

Nr. 8 - 15/11/2017

 • Marktoverzicht.
 • Nieuwe contracten Zwarte-Zee landen.
 • Raadgevend comité FAVV.
 • G-038 versie 3.
 • Loontriage.
 • Aankoop Gasthuisstraat 29 - FEGRA.
 • Graanhandel bezorgd uitblijven glyfosaat erkenning.
 • VODKA-actie kunstmestgebruik bij groenten.
 • Resultaten waterkwaliteit.
 • Nieuwjaarsreceptie.
 • 57ste Europese Warenbeurs te Brussel.
 • Te koop : Mercedes vrachtwagen met blaasaanhanger. 

 

N2017-10-04.pdf

Nr.7 - 04/10/2017

 • Marktoverzicht
 • Maïsdroogkosten
 • Evaluatie Belgische oogst
 • Mycotoxineniveau oogst 2017
 • Vegaplan certificatie
 • Controle kunstmest
 • Loontriage
 • Kwaliteit Franse tarwe
 • Gevolgen klimaatopwarming
 • 57ste Europese Warenbeurs
N2017-08-17.pdf

 

Nr. 6 - 17/08/2017

 • Marktoverzicht
 • Noteringen
 • Collectief bemonsteringsplan Granen oogst 2017
 • Kwalitatief hoogstaande oogst Frankrijk
 • Spanje, één derde terugval van de graanproductie
 • Landbouwvooruitzichten 2017-2026 OESO en FAO
 • Ovocom bereikt akkoord met het Franse CSA/GTP
 • Proefveldbezoek Soja
 • EU marktmonitor granen
 • Graanvoorraad zal voor het eerst sinds lang slinken
 • Fipronil crisis
 • Europese sojaverklaring
 • Uitnodiging BioWanze
N2017-07-03_pub.pdf

Nr. 5 - 03/07/2017

 • In memoriam Johan De Roo
 • Aanwerving nieuwe secretaris generaal
 • 80% Vegaplan-certificatie ontvangen volume granen van primaire producenten
 • Marktsituatie
 • Algemene vergadering Synagra
 • Loontriage
 • Europese Commissie viseert cadmium in fosfaatmeststof
 • UGent screent Vlaamse melkveebedrijven op mycotoxines
 • Omzendbrief inzake gebruik van insecticiden in bedrijven die planten en plantaardige producenten opslaan en verwerken
N2017-05-12_pub InfratecNova.pdf

Nr 4. - 12/05/2017

 • Marktsituatie.
 • Ontvangstvoorwaarden.
 • Loontriage.
 • De Funds houden voor tarwe het meest dalende niveau aan sedert 15 jaar.
 • Gebruik glyfosaat verboden voor particulieren.
 • Cargill investeert in Antwerpse gerst- en moutopslag.
 • Vlaamse boeren schrappen fors in hun areaal granen.
 • Gedelokaliseerde Beurs te Gent.
 • Vegaplan.
N2017-03-30_pub.pdf

Nr. 3 - 30/03/2017

 • Marktsituatie.
 • Grote graanstocks buiten de EU drukken de prijs.
 • Kwaliteitsovereenkomst.
 • Phytofar.
 • Reorganisatie van de Provinciale Controle-Eenheden FAVV.
 • Toetreding Vegaplan - Raadpleging databank.
 • Nieuw wettelijk kader voor bestrijding voedselfraude.
 • GGO's.
N2017-02-27.pdf

 

Nr. 2 - 27/02/2017

 • Marktsituatie.
 • ODA : Een stijgende tendens op de graanmarkten ?
 • Aankopen landbouw.
 • Bemonsteringsplan 2017.
 • Vegaplan.
 • Representatieve staalname.
 • Waarschuwingssysteem voor graanhaantje.
 • Lidstaten opnieuw niet akkoord over GGO-vergunningen.
 • Gele en zwarte roest bedreigen de Europese graanvelden.
 • Internationale graanhandel beleeft lastige tijden.
 • Viering Beurs van Kortrijk.
N2017-01-23.pdf

Nr. 1 - 23/01/2017

 • Dienstverlening.
 • Marktsituatie.
 • Bemonsteringsplan 2017.
 • Kwaliteitsborging OVOCOM voldoet aan NZO-vereisten.
 • Vegaplan.
 • Monitoring Aflatoxine B1 in maïs.
 • Wisselkoers EUR/USD.
 • Beurs van Kortrijk 20/02/2017 : Rappel.
N2016-12-13.pdf

 

Nr. 10 - 14/12/2016

 • Marktsituatie.
 • Belgische uitzaai oogst 2017.
 • Rusland: uitvoerpotentieel granen van 45 Mt.
 • Graanbalansen France Agrimer.
 • Bemonsteringsplan 2017.
 • Vegaplan certificatie oogst 2017.
 • Monitoring aflatoxine B1 maïs.
 • Stijgende Meststoffenmarkt.
 • Suikerprijs.
 • Halvering gebruik biobrandstoffen?
 • Gewasbescherming: electronische applicatie ontwikkeld door Inagro.
 • Beurs van Kortrijk.
 • Nieuwjaarsreceptie Brusselse Handelsbeurs.
N2016-11-04.pdf

Nr. 9 - 04/11/2016

 • Marktsituatie
 • Personeel
 • Bemonstering en meldingsplicht
 • Communicatie FAVV
 • Leveringsvoorwaarden granen
 • Maïsontvangst
 • Loontriage
 • Agrarisch vastgoed
 • Agri Monitor van ABN Amro
Page 1 of 4 (49 items)Prev[1]234Next