Opleiding 30/01/2014

Op 16/09/2013 werd versie 2 van de G-038 “Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering” goedgekeurd door het FAVV.

De belangrijkste wijzigingen bij deze nieuwe versie betreffen de implementatie van de sector distributie van organische meststoffen en teeltsubstraten. Ook voor de minerale meststoffen werden enkele wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd. Ook de recente wijzigingen in de wetgeving bij de gewasbeschermingsmiddelen komen aan bod.

Om u beter wegwijs te maken omtrent de wetgeving voor deze sectoren hebben we, als beheerder van de G-038, een opleiding georganiseerd in samenwerking met FOD Volksgezondheid.

Naam
Minerale en organische meststoffen en teeltsubstraten
Dhr. Generet legde de principes van de Belgische en de Europese wetgeving op de minerale en organische meststoffen uit.
Phytopharmaceutische producten

De wetgeving van toepassing op de Phytopharmaceutische producten werd uiteengezet door Dhr. Maerschalck.

Fytolicentie
Dhr. Willems, Fod Volksgezondheid, besprak de splitsing van de erkenningen en de Fytolicentie, verplicht vanaf 25/11/2015.
Inleiding
Jean Maertens, voorzitter Synagra en Gidsbeheerder, schetste kort de inhoud en wijzigingen in de versie 2 van de G-038.