Kalibratie

Naam
Overzicht metingen kalibratie in grafiek

Bijlage II geeft een overzicht van de metingen in grafiek. 

Metingen op kalibratie - Individuele resultaten

In de bijlage I kunt u de individuele resultaten raadplegen van de gemeten kalibratiewaarden voor vocht en Hgw op tarwe, wintergerst en koolzaad (enkel vocht).  

Kalibreren vochtmeters

Diegene die nog wensen in te schrijven voor het kalibreren van vochtmeters, kunnen dit nog aanvragen via het bijgaand antwoordformulier, terug te sturen per mail aan Synagra.